Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина


Твърда медна тръба (SARKUYSAN) с дължина от 2000 – 6000 мм, произведена по стандарт EN 1057 и/или EN 12449 – различни диаметри и дебелини.
Справка за размери на склад медни тръби. За други размери – моля запитайте!

7 x 1.00 x 3000 мм
8 х 1.00 х 3000 мм
10 х 0.75 х 3000 мм
10 х 1.00 х 4000 мм
12 х 0.75 х 3000 мм
12 х 1.00 х 4000 мм
15 х 0.70 х 4000 мм
15 х 1.00 х 4000 мм
16 х 2.00 х 4000 мм
18 х 0.70 х 4000 мм
18 х 0.80 х 4000 мм
18 х 1.00 х 4000 мм
22 х 0.70 х 4000 мм
22 х 1.00 х 3000 мм 
22 x 1.00 x 4000 мм
27 х 2.15 х 3000 мм (Cu-ETP)
28 х 0.80 х 4000 мм
28 х 1.00 х 4000 мм
28 х 1.50 х 4000 мм
35 х 1.00 х 4000 мм
35 х 1.50 х 4000 мм
42 х 1.00 х 4000 мм
42 х 1.50 х 4000 мм
45 x 2.50 x 3000 мм (Cu-ETP)
54 х 1.00 х 4000 мм
54 х 1.50 х 4000 мм
54 х 2.00 х 4000 мм
64 х 2.00 х 4000 мм
76.1 х 2.00 х 4000 мм
88.9 х 2.00 х 4000 мм
108 x 2.50 х 4000 мм
133 х 3.00 х 5000 мм 

Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина
Медни тръби - твърди медни тръби на точна дължина