Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други

Медни листа и рула от електролитна или DHP мед, произведени по EN 1652 / EN 13599 - различни ширини, дебелини и твърдост.
Справка за размери на склад медни листи, ленти и рула: меки – S (R200/R220) и полутвърди – 1/2H (R240) и твърди - H (R290).

За други размери – моля запитайте!

DHP 0.50/1000/2000 1/2H
DHP 0.55/600/2000 1/2H
DHP 0.55/1000/2000 1/2H

ETP 0.30/1000/1000 S 
ETP 0.50/1000/2000 S
ETP 0.80/1000/2000 S
ETP 1.00/1000/2000 S
ETP 1.20/1000/2000 S
ETP 1.50/1000/2000 S
ETP 1.50/1000/2000 H
ETP 2.00/1000/2000 S
ETP 2.50/1000/2000 S
ETP 3.00/1000/2000 S
ETP 4.00/1000/2000 S
ETP 5.00/1000/2000   1/2H
ETP 6.00/1000/2000   1/2H
ETP 8.00/1000/2000   1/2H
OF 10.00/1000/2000  1/2H
ETP 10.00/1000/2000 1/2H
ETP 12.00/1000/2000 1/2H
ETP 15.00/1000/2000 1/2H
ETP 16.00/1000/2000 1/2H
ETP 20.00/75/2000     as rolled
ETP 20.00/88/450       as rolled
ETP 20.00/300/715     as rolled
ETP 20.00/1000/780   as rolled
ETP 20.00/1000/2000 as rolled
ETP 25.00/1000/1500 as rolled
ETP 26.00/1000/1400 as rolled
ETP 30.00/110/840     as rolled
ETP 30.00/1000/2000 as rolled
ETP 35.00/1000/2000 as rolled
ETP 40.00/1000/2000 as rolled
ETP 45.00/1000/2000 as rolled
ETP 50.00/280/1040 as rolled 
ETP 50.00/1000/1400 as rolled
ETP 60.00/660/2000   as rolled
HCP 80.00/80.6/510   as rolled
HCP 80.00/700/920    as rolled
 
ETP 0.10/10 S
ETP 0.12/300 S
ETP 0.15/24 S
DHP 0.50/1000 1/2H
DHP 0.55/1000 1/2HМедни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други
Медни листа, плочи и рула/ ленти - медни листи, плочи, рула и ленти от електролитна, DHP и други