Обява до обществеността на община Родопи, с. Марково и гр. Пловдив за инвестиционно предложение

ТИР – Инженеринг“ ЕООД уведомява обществеността на община Родопи, с. Марково и гр. Пловдив че има инвестиционно предложение:

„Изменение на плана за застрояване и на плана за регулация на УПИ 21.1041, УПИ 21.1042, УПИ 21.1043, УПИ 21.1044, УПИ 21.1045, УПИ 21.1046, УПИ 21.1047, УПИ 21.1048, УПИ 21.1049, УПИ 21.1050, УПИ 21.1051, УПИ 21.1052, кв. 21, местност Герена, село Марково, общ. „Родопи“ - за образуване на нов УПИ 21.1147 за производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – ПЛОВДИВ ( Адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122, e-mail: riosv@plovdiv.riew.gov.bg).

 
дата 8.12.2022